Υπηρεσίες - Τμήματα

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα-Παρασκευή: 07:00 - 21:00
Σαββάτο: 08:00 - 14:00

Αιμοληψίες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07:00 - 11:00
Σαββάτο: 08:00 - 11:00
 

Αιμοληψίες κατ' οίκον κατόπιν συνεννοήσεως

Esyd

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ της Ιατρικής Φροντίδας



eoppy



Επίσης έχουμε πολύχρονη συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες: INTERAMERICAN, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, στα πλαίσια προασφαλιστικών ελέγχων, και με την ALLIANZ AEAZ, στα πλαίσια ετησίων προληπτικών ελέγχων υγείας.

Επιπλέον είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των παρακλινικών εξετάσεων της ψυχιατρικής κλινικής ΓΑΛΗΝΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.